Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelser

Om teatern / Verksamhetsberättelser / 2017

2017

Teater De Vill på Scenen Pipersgatan 4 är en högproducerande teatergrupp som blandar konstnärliga uttryck, korsbefruktar det konstnärliga med det temabaserade och skapar unika projekt. Under 2017 utforskar Teater De Vill en för oss ny arena då vi i samarbete med Anders Duus tar fram en nyskriven pjäs för förskolan, Mitt och ditt och mitt. Efter att ha närmat oss målgruppen via en rad skapande skola projekt och workshops upplever vi oss rustade för en omfattande förskole turné över hela landet.

Inom ramen för vårt omfattande Identitetsprojekt, tar vi fram ytterligare en ny föreställning. Seek and Hide som skrivs med, av och för högstadieklasser. Pjäsen undersöker gränser (egna/andras) och betydelsen av #metoo. För högstadiet och gymnasiet ger vi också pjäsen Cut the cuts som skrivits med och spelas av unga masai-kvinnor som flytt från könsstympning och barngifte. Föreställningen, som turnera i byar i Kenya och i Stockholmsområdet tar upp: kvinnors situation i Masai Mara, tankesätt kring könsstympning samt hur en ser på könsroller och kvinnors rättigheter. 

Vi fortsätter turnera och erbjuda två av Identitetsprojektets övriga pjäser som tagits fram tidigare, 2015-2016. Identitet - Lärare av Bennedek & Jelinek som bygger på lärares egna tankar om skolan och sin identitet som lärare. Identitet – Elev av Bössman & Jelinek som handlar om två sjuåringars upptäcktsfärd i en nyfunnen värld. Utöver pjäser rymmer projektet seminarier och ett antal skapandeskola aktiviteter (workshops, mm).

Likaså arbetar vi vidare med projektet I skuggan av en flykt vars övergripande syfte är att med teater som medel arbeta med frågor kring flykt, rasism, främlingsfientlighet, fördomar, etnicitet, integration och attityder. Vi genomför ett omfattande samarbete med Sigtuna kommun (Märsta, 16-17) där vi tillsammans med 6 klasser bestående av nyanlända och asylsökande arbetar med workshops i vilka eleverna b.la. gör egna teaterföreställningar. Ledstjärna för verksamheten är: av, med och för barn/ungdomar. Tematiskt såväl som konstnärligt. 

Vårt arbete med tillgänglighet fortsätter under 2017. Några av våra skådespelare med funktionsnedsättningar arbetar som workshops- och seminarieledare. Vi fortsätter sprida vår sammanställning kring de konstnärliga vinsterna i arbetet med funktionsskillnader. Likaså erbjuds Johan Bössmans forskningsresultat (rörelsebaserat arbete med rörelsehindrade) från Stockholms Dramatiska Högskola i seminarium. Vi leder också en workshopsserier för särskolor och barn med funktionsvariationer.

Utöver särskolorna ovan samarbetar vi med en rad organisationer, skolor, kommuner och myndigheter. Migrationsverket, 3 gräsrotsorganisationer i Kenya, Blå huset - Tensta, Stockholms Dramatiska högskola, Riksteatern, Ljudbang, m.fl. Slutligen fortsätter arbetet med att utveckla Scenen Pipersgatan 4 som erbjuder en mängd konstnärliga uttryck. Egna premiärer och föreställningar, gästspel, barnteaterkurser, seminarier, podkvällar, readings, konserter m.m.

Klicka här för att läsa hela 2017 års verksamhetsberättelse.