Tillgänglighet

Om teatern / Tillgänglighet / Fas 4 förstudie

Fas 4 förstudie

Teater De Vill rullar vidare i den 4:e fasen av sitt tillgänglighetsarbete.

Under våren och sommaren 2013 har vi i en rad workshops experimenterat med konstnärliga uttryck. Deltagarna i workshopsen har framförallt bestått av tre rullstolsburna skådespelare, tre-fyra gående och tre medlemmar från JAG där samtliga har större funktionsnedsättningar. Vi har arbetat med klassiska texter, fysisk teater, drömspel, improvisationer, dialog/monolog, traditionella teaterövningar, mm. Mycket handlar om att experimentera med medel för att uppnå en vilja.Arbetet syftar mycket till att skapa ett underlag för forskningsprojektet, Fas 4, Det konstnärliga nolläget, som Johan Bössman driver ht 2013-vt 2014. Läs mer här

 

Här är filmen som sammanfattar lite av vårt arbete.