Teater De Vill

Om teatern / Teater De Vill / Introduktion

Introduktion

Teater De Vill bildades 1996. Utifrån egna Scenen Pipersgatan 4 blandar vi konstnärliga uttryck, korsbefruktar det konstnärliga med det pedagogiska, skapar unika projekt, tar fram nyskrivna pjäser för ungdomar och turnerar med redan framtagna. Teater De Vills pjäser berör och skildrar alltid den verklighet vi lever i. Nästan alltid handlar det om att låta den marginaliserade människan komma till tals. Pjäserna granskar vårt samhälle, dess attityder, fördomar och ideal. Ofta ur ett ungt perspektiv. Vi arbetar gärna i gränslandet mellan teater, dans, livemusik, poesi, film, drömspel, naturalism och berättar i bilder snarare än ord. Det fysiska skådespeleriet står i centrum. I anslutning till föreställningarna arrangeras seminarier för publiken, med målsättning att väcka diskussion om pjäsernas tema. Till alla pjäser finns lärarhand ledningar och efterarbetesmaterial. Stora delar av gruppens verksamhet genomsyras av arbetet med tillgänglighet. En övergripande målsättning är att tillgängliggöra och öppna teaterscenen för personer med funktionsnedsättningar. 

Personal Hösten 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 2013-2014 (några saknas)

                                       

Den konstnärliga delen

Den administrativa delen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den administrativa delen                                                                          Den konstnärliga delen 

 

Pedagoger (Fler har tillkommit)

Pedagoger