Kalendarium

Februari 2018
# Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
05       1
Skapande skola
09:30, Hagsätra

Mitt och ditt och mitt
10:00, Katrineholm
2
Skapande skola
09:30, Hagsätra

Mitt och ditt och mitt
10:00, Eskilstuna
3 4
06 5
Mitt och ditt och mitt
10:00, Katrineholm
6
Mitt och ditt och mitt
10:00, Nyköping
7
Mitt och ditt och mitt
10:00, Eskilstuna
8
Mitt och ditt och mitt
10:00, Eskilstuna
9
Mitt och ditt och mitt
10:00, Katrineholm
10 11
07 12 13
Seek and Hide
09:30, Pipersgatan 4

Seek and Hide
11:30, Pipersgatan 4

Seek and Hide
14:00, Pipersgatan 4
14
Seek and Hide
09:30, Pipersgatan 4

Seek and Hide
11:30, Pipersgatan 4

Seek and Hide
14:00, Pipersgatan 4
15
Mitt och ditt och mitt
10:00, Malmköping
16
Mitt och ditt och mitt
10:00, Eskilstuna
17 18
08 19
Mitt och ditt och mitt
13:00, Eskilstuna
20
Seek and Hide
17:00, Pipersgatan 4
21 22
Skapande skola
08:00, Haninge

Seek and Hide
09:30, Pipersgatan 4

Seek and Hide
11:30, Pipersgatan 4

Seek and Hide
14:00, Pipersgatan 4
23
Seek and Hide
09:30, Pipersgatan 4

Seek and Hide
11:30, Pipersgatan 4

Seek and Hide
14:00, Scenen Pipersgatan 4
24
Seek and Hide
10:00, Hammarby Sjöstad

Mitt och ditt och mitt
14:00, Upplands-Bro Kulturhus
25
09 26
Mitt och ditt och mitt
10:00, Eskilstuna
27
Mitt och ditt och mitt
10:00, Gnesta
28
Mitt och ditt och mitt
10:00, Strängnäs

Mitt och ditt och mitt
12:00, Strängnäs
       

Kommande produktioner

Skapande skola

Produktioner / Aktuella / Skapande skola

Den okända resan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapande Skola vill stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens olika uttrycksformer och öka deras möjligheter till eget skapande.

 
Teater De Vill erbjuder färdiga Skapande skola-paket med workshops och tillhörande föreställningar eller skräddarsyr efter din skolas behov. I våra paket ryms arbete utifrån tema, skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar, grunderna i skådespeleri och dans, mm.

Syftet med våra Skapande skola-projekt är att teatern ska få möjlighet att ta plats i elevernas pedagogiska arbete och inspirera till ett eget skapande, kritiskt tänkande och reflekterande. Fokus ligger på det grupp - och individstärkande.  Likaså vill vi förmedla upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum.

Vi har sedan flera år löpande samarbeten med kommuner, stadsdelar, skolor, församlingar och fritidsgårdar. Läs gärna vad tidningen UNT skrev om ett att våra tidigare projekt. Här nedan följer ett antal exempel på vad som kan beställas. 


http://www.teaterdevill.se/media_files/images/Spontanteater,_logga.jpg

Spontanteater

Tid: ca 60 minuter/lektion.
Ålder: 3-6 år. (Förskola)
Antal: 5-25 st
Pris: 2500:-/tillfälle
Reducerat pris: Vid bokning av 15 lektioner eller fler.
Beställare: Förskolor, stadsdelar och kommuner inom Stockholms län.

En rolig och spännande interaktiv introduktion i teater för barn 3-6 år. En teaterpedagog kommer till er förskola och leder barnen i teaterövningar, spontanteater, mim och lekar.  I skapandet tar en interaktiv berättelse form. Fokus ligger på fantasi, koncentration, att lyssna på varandra och att leka tillsammans. Spontanteater är också ett lekfullt och spännande sätt att öva både motorik och samarbetsförmåga. Informationsblad

 

Identitetsprojektet http://www.teaterdevill.se/media_files/images/Identitet_elev_logga_2.jpg

Tid: ca 60x3 minuter/lektion.
Ålder: 6-15 år.
Antal: 5-25 st
Pris: 4200:-/60 min x 3 = 12600 (2 pedagoger)  
Beställare: Skolor, stadsdelar och kommuner, m.fl.

Teater De Vill har under flera år arbetat med ett Identitetsprojekt som på olika sätt lyfter frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi arbetar lustfyllt med dramaövningar, improvisation och gestaltning. Arbetet fokuseras på det grupp- och individstärkande samtidigt som sökandet efter att ringa in elevens syn på sin identitet är central. Vi använder också den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor (improvisation, statyer, kör, mm). Informationsblad

 

Kulturtåget

Tid: ca 60 minuter/lektion.
Ålder: 6-18 år.
Antal: Högst 30 st
Pris: 2500:-/tillfälle
Reducerat pris: Se Stora teaterkursen.
Beställare: Grundskola, gymnasium, kyrkor, fritidsgårdar.

Kulturtåget är ett unikt projekt bestående av tre timslånga workshops (dans, teater, musik) med ett avslutande teaterbesök. Eleverna får via workshops prova/lära sig grunderna i respektive disciplin. I teaterworkshops blandas praktiska teaterövningar för nybörjare med skådespelarnas erfarenheter av teater, att gå in i en roll, samarbete, mm. Många övningar handlar om att se och höra varandra, förstå skillnaden mellan bekräftelse och blockering, finna trygghet i gruppen, osv. I dansworkshopen blandas praktiska dansövningar för nybörjare med ytterst lite teori. Eleverna får i storgrupp möta olika dansstilar (street, klassiskt, mm) och lära sig en enkel koreografi. I musikworkshopen ligger fokus på ljud och musik för scenrummet (stämningar, rytmer, ljudkörer, mm).

Antingen beställer man samtliga workshops och teaterbesök eller så nöjer man sig med att arbeta med någon/några workshops enskilt. Det finns en rad variationsmöjligheter och allt styrs av beställarens önskemål. Informationsblad

 

Vi gör en föreställninghttp://www.teaterdevill.se/media_files/images/Skapande_skola_1.jpg

Tid: 80 min x 6 lektioner (Den sjätte lektionen är vigd för uppspel/föreställning.)
Ålder: 6-15 år.
Pris: 18 500:-
Beställare: Grundskola, gymnasium, kyrkor, fritidsgårdar, föreningar och företag.

Teater De Vills pedagoger kommer ut till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Vi använder statyövningar, kör, maskingestaltning, fysisk teater, mim, impro, ”Play back”, mm. Arbetet, som är lustfylld och i delaktighet där all får vara med, syftar till att ge eleverna sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under ht 2014 arbetar Teater De Vill med elevföreställningar i flera kommuner. Föreställningarna utgår från temat Identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Även om detta är ett övergripande tema för 2015 års verksamhet står det beställaren  fritt att komma med egna önskemål.

 

http://www.teaterdevill.se/media_files/images/Skapande_skola_2.jpg

Forumteater för mellanstadiet

Tid: Ca 60 min/lektion
Ålder: Mellanstadiet (Kan även ges för högstadiet)
Pris: 2500:-/tillfälle
Reducerat pris: Vid bokning av 15 lektioner eller fler.
Beställare: Förskolor, stadsdelar och kommuner inom Stockholms län.

Teater De Vill har mångårig erfarenhet av arbete med forumteater och satsar nu på en version som passar mellanstadiet. I forumteater handlar det mycket om att arbeta med teater som medel för att avslöja strukturer, negativt grupptryck och förtryck. Fokus ligger också på att finna och diskutera problemlösningar. Programmet leds framförallt av Tobias Andersson som är utbidad mimare, teaterpedagog och arbetat med forumteater både i Sverige och utomlands.

 

Ungas tankar om flyktUnga tankar om flykt - skrivarverkstäder för mellanstadiet och högstadiet

Tid: 4 tim                                                                        
Ålder: Mellan- och högstadiet                                            
Pris: 5000:-/tillfälle                                                  
Beställare: Grundskolor, stadsdelar och kommuner.                                  

Till några föreställningar, eller fristående, kan skolor beställa temadagar där eleverna arbetar med skrivarövningar utifrån temat flykt. Målet är att varje elev skriver en text, på temat som fogas samman i en e-boken Ungas tankar om flykt. Temadagen, som leds av Teater De Vills dramatiker, syftar i första hand till att ge eleven redskap för att hitta en egen historia. Vi arbetar med personliga minnen, associationsövningar, musik, inspelade berättelser, konstverk och mycket annat. Varje pass är fyra timmar där den avslutande timmen leds av klassens lärare utifrån dramatikerns angivelser. Elevernas texter började publiceras i e-boken i mars 2014 och under 2015-2017 fortsätter vi ge skrivarverkstäder för mellanstadiet/högstadiet. Mellanstadiet  Högstadiet


Lilla teaterkursen

Tid: Ca 60 min x 4 lektioner
Pris: 10 000:-
Ålder: 6-18 år
Beställare: Skola, fritidsgårdar, kommun, stadsdelar, kyrkor m.fl.

Pedagogen arbetar mer djupgående med eleverna under sammanlagt fyra lektionstimmar. Att träffa samma pedagog flera gånger skapar trygghet. Gruppens sammanhållning stärks och kunskapen fördjupas. Arrangören kan dela upp lektionerna mellan olika klasser. Vi rekommenderar att en av lektionerna vigs åt lärarna. Detta då övningarna går att använda i undervisningen.

Stora teaterkursen

Tid: Ca 60 min x 8 lektioner
Pris: 18 500:- (Priset är reducerat).
Ålder:  6–18 år
Beställare: Skola, fritidsgårdar, föreningar, kommun, stadsdelar, kyrkor m.fl.

Pedagogen arbetar djupgående med eleverna med teaterövningar och improvisationer. Två lektioner kan vigas åt lärarna. Den första lektionen där lärarna får prova på övningarna. Den sista lektionen där en utvärdering och samtal med pedagogen sker. Detta för att stärka lärargruppen och hitta annorlunda verktyg i undervisningen.

Dramapedagog: Alexander Lindman, Andréa Larsdotter, Cecilia Säverman, Hanna Sundén, Isabel Munshi, Johan Bössman, Jonas Sjögren, Maria Alm Norell, Maria Grudemo El Hayek, Robert Jelinek, Tobias Andersson, Ulla-Carin Nyqvist