Ledningen

Medarbetare / Ledningen

Johan Bössman är teaterns konstnärlige ledare och teaterchef. Då Teater De Vill arbetar i projekt (ofta fleråriga) ingår inte sällan projektens regissörer och projektledare i teaterns konstnärliga ledarskap. För 2018 finns Robert Jelinek med via “Identitetsprojektet” och “Aisha”. Likaså ingår Judit Benedek via “Identitetsprojektet” och teaterns satsning på förskolan “Mitt och ditt och mitt”. Ansvaret utgörs främst av projektledning, planering, utformning, mm.

Johan Bössman
Johan Bössman
Judit Benedek
Judit Benedek
Robert Jelinek
Robert Jelinek